ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด

ค้นพบ 9,675 รายการประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 4,343,000
ขนาด : 0-0-91.00
ที่ตั้ง : คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
ดูรายละเอียดประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 3,300,000
ขนาด : 0-0-26.00
ที่ตั้ง : เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
ดูรายละเอียด

ประเภท : บ้านพักคนงาน
ราคา : 30,000,000
ขนาด : 2-1-91.00
ที่ตั้ง : เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 6,500,000
ขนาด : 18-3-71.00
ที่ตั้ง : แม่กาษา แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 4,500,000
ขนาด : 5-2-60.00
ที่ตั้ง : แม่กาษา แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 12,000,000
ขนาด : 0-1-48.00
ที่ตั้ง : สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,200,000
ขนาด : 0-0-50.00
ที่ตั้ง : ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 3-0-36.00
ที่ตั้ง : พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 23,000,000
ขนาด : 0-1-63.30
ที่ตั้ง : ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 30,000,000
ขนาด : 0-1-58.70
ที่ตั้ง : บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
ดูรายละเอียด
ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 4,000,000
ขนาด : 0-0-30.00
ที่ตั้ง : น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี