ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย

งดแสดงราคา
ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 441 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 428,000
ขนาด : 0-1-38.00
ที่ตั้ง : แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 505,000
ขนาด : 0-0-97.00
ที่ตั้ง : สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 513,000
ขนาด : 0-2-69.50
ที่ตั้ง : บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 519,000
ขนาด : 0-1-6.00
ที่ตั้ง : แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 523,000
ขนาด : 0-1-29.00
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 557,000
ขนาด : 0-1-8.00
ที่ตั้ง : บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 577,000
ขนาด : 0-0-39.30
ที่ตั้ง : สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 619,000
ขนาด : 0-2-37.00
ที่ตั้ง : บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 654,000
ขนาด : 0-1-34.30
ที่ตั้ง : บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 655,000
ขนาด : 0-1-74.00
ที่ตั้ง : เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 700,000
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 767,000
ขนาด : 0-2-7.00
ที่ตั้ง : ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 768,000
ขนาด : 0-0-97.00
ที่ตั้ง : เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 811,000
ขนาด : 0-1-54.00
ที่ตั้ง : แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 919,000
ขนาด : 0-0-83.00
ที่ตั้ง : สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-0-26.10
ที่ตั้ง : ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-1-14.00
ที่ตั้ง : หางดง หางดง เชียงใหม่
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (3426)
+ บ้าน (555)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (10)
+ โกดัง (590)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่