ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย

งดแสดงราคา
ขายขายเพิงอเนกประสงค์ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย

ค้นพบ 92 รายการ
ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 521,000
ขนาด : 0-2-78.00
ที่ตั้ง : บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
ดูรายละเอียดประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 534,000
ขนาด : 0-1-31.00
ที่ตั้ง : ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
ดูรายละเอียดประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 698,000
ขนาด : 0-0-59.00
ที่ตั้ง : ละงู ละงู สตูล
ดูรายละเอียด
ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-1-61.90
ที่ตั้ง : แม่ปะ แม่สอด ตาก
ดูรายละเอียดประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 1,051,000
ขนาด : 0-1-74.00
ที่ตั้ง : ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 1,259,000
ขนาด : 0-1-79.00
ที่ตั้ง : วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 1,294,000
ขนาด : 0-2-76.00
ที่ตั้ง : เมืองพาน พาน เชียงราย
ดูรายละเอียด

ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 1,453,000
ขนาด : 4-0-29.00
ที่ตั้ง : นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
ดูรายละเอียด
ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2971)
+ บ้าน (499)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (6)
+ โกดัง (581)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


เพิงอเนกประสงค์หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย เพิงอเนกประสงค์ธนาคารยึด เช็คเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ค้นหาเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ขายเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายเพิงอเนกประสงค์กรมบังคับคดี