ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย

งดแสดงราคา
ขายขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย

ค้นพบ 1,342 รายการ
ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 840,000
ขนาด : 0-0-31.00
ที่ตั้ง : เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
ดูรายละเอียดประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-0-40.40
ที่ตั้ง : ลางา มายอ ปัตตานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,140,000
ขนาด : 0-0-58.00
ที่ตั้ง : ลางา มายอ ปัตตานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,200,000
ขนาด : 0-0-22.00
ที่ตั้ง : ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,200,000
ขนาด : 0-0-15.70
ที่ตั้ง : แม่จัน แม่จัน เชียงราย
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,200,000
ขนาด : 0-0-38.00
ที่ตั้ง : เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
ดูรายละเอียดประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,300,000
ขนาด : 0-0-19.50
ที่ตั้ง : คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,300,000
ขนาด : 0-0-30.70
ที่ตั้ง : เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,300,000
ขนาด : 0-0-25.00
ที่ตั้ง : ควนเมา รัษฎา ตรัง
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,300,000
ขนาด : 0-0-20.00
ที่ตั้ง : นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,340,000
ขนาด : 0-0-18.20
ที่ตั้ง : พิมาน เมืองสตูล สตูล
ดูรายละเอียดประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (3248)
+ บ้าน (549)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (10)
+ โกดัง (580)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารพาณิชย์หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย อาคารพาณิชย์ธนาคารยึด เช็คอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร ค้นหาอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร ขายอาคารพาณิชย์ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายอาคารพาณิชย์กรมบังคับคดี