ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายร้านค้า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 25 รายการ


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-58.00
ที่ตั้ง : สวาท เลิงนกทา ยโสธร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-30.10
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-8.01
ที่ตั้ง : มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-47.00
ที่ตั้ง : สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-95.00
ที่ตั้ง : โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-3.00
ที่ตั้ง : สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-56.00
ที่ตั้ง : ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-25.00
ที่ตั้ง : ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-39.20
ที่ตั้ง : ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-36.00
ที่ตั้ง : ต้า ขุนตาล เชียงราย
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-2-30.00
ที่ตั้ง : หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-78.00
ที่ตั้ง : หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-94.00
ที่ตั้ง : โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-82.00
ที่ตั้ง : ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-26.00
ที่ตั้ง : บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-89.10
ที่ตั้ง : เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-80.70
ที่ตั้ง : ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-16.00
ที่ตั้ง : หางดง หางดง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-83.00
ที่ตั้ง : เมือง เมืองเลย เลย
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2365)
+ บ้าน (0)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (550)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ร้านค้าหลุดจำนอง ร้านค้าธนาคารยึด เช็คร้านค้าติดธนาคาร ค้นหาร้านค้าติดธนาคาร ขายร้านค้าติดธนาคาร ประกาศขายร้านค้ากรมบังคับคดี