ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายสวนเกษตร สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-21.00
ที่ตั้ง : โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-3-39.00
ที่ตั้ง : แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-2-80.00
ที่ตั้ง : ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-61.20
ที่ตั้ง : บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-3-0.00
ที่ตั้ง : ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 20-3-55.20
ที่ตั้ง : บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 28-0-27.00
ที่ตั้ง : หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 28-2-70.00
ที่ตั้ง : ปะตง สอยดาว จันทบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 36-1-76.20
ที่ตั้ง : หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-3-26.00
ที่ตั้ง : สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : สวนเกษตร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-74.00
ที่ตั้ง : เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์
ดูรายละเอียดประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2365)
+ บ้าน (0)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (550)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


สวนเกษตรหลุดจำนอง สวนเกษตรธนาคารยึด เช็คสวนเกษตรติดธนาคาร ค้นหาสวนเกษตรติดธนาคาร ขายสวนเกษตรติดธนาคาร ประกาศขายสวนเกษตรกรมบังคับคดี