ค้นหาสินทรัพย์

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคาร สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร
ขายขายอาคาร สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 8 รายการ


ประเภท : อาคาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-50
ที่ตั้ง : หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-15.3
ที่ตั้ง : •ศรีวิชัย •ลี้ •ลำพูน
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-50
ที่ตั้ง : •บึงพระ •เมืองพิษณุโลก •พิษณุโลก
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0
ที่ตั้ง : •ท่าผา •บ้านโปง •ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-88
ที่ตั้ง : •กาฬสินธุ์ •เมืองกาฬสินธุ์ •กาฬสินธุ์
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-71.5
ที่ตั้ง : •เกษตรวิสัย •เกษตรวิสัย •ร้อยเอ็ด
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-81.4000000
ที่ตั้ง : •อ้อมใหญ่ •สามพราน นครปฐม
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 41-1-30.6
ที่ตั้ง : •บ้านปง •หางดง •เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2365)
+ บ้าน (0)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (550)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารหลุดจำนอง อาคารธนาคารยึด เช็คอาคารติดธนาคาร ค้นหาอาคารติดธนาคาร ขายอาคารติดธนาคาร ประกาศขายอาคารกรมบังคับคดี