ค้นหาสินทรัพย์

ขายขายอาคาร คสล. สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-34.00
ที่ตั้ง : เชียงทอง วังเจ้า ตาก
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-32.00
ที่ตั้ง : คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-30.00
ที่ตั้ง : กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-99.00
ที่ตั้ง : ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-31.70
ที่ตั้ง : กุดป่อง เมืองเลย เลย
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-0.60
ที่ตั้ง : ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2365)
+ บ้าน (0)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (550)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคาร คสล.หลุดจำนอง อาคาร คสล.ธนาคารยึด เช็คอาคาร คสล.ติดธนาคาร ค้นหาอาคาร คสล.ติดธนาคาร ขายอาคาร คสล.ติดธนาคาร ประกาศขายอาคาร คสล.กรมบังคับคดี